Fellesrådet avlyste Afrika-webinar etter trusler mot innlederne

©Bistandsaktuelt | Trusler og trakassering av innledere førte til at Fellesrådet for Afrika onsdag avlyste et webinar som skulle ha fokus på den store vannkraftutbyggingen i Etiopia.

– Vi måtte prioritere innledernes egen sikkerhet og opplevelse av situasjonen. I utgangspunktet mener vi det er viktig å stå i stormen og diskutere saker selv der det er stor uenighet, men her opplevde vi at vi ikke hadde noe valg, sier daglig leder i Fellesrådet for Afrika, Aurora Nereid til Bistandsaktuelt.

Hun mener det er alvorlig når trusler påvirker rommet for ytringsfrihet i Norge.

– At sivilsamfunnsaktører får operere fritt er et viktig prinsipp, og det er skremmende når dette rommet innskrenkes. Det er bekymringsfullt, sier Nereid.

«Vi forstår at noen emner er sensitive, men det er aldri noen grunn til å true eller trakassere folk som offentlig uttaler seg om en sak. Vi håper i framtiden å kunne ha en mer nyansert samtale som dette emnet,» skrev Fellesrådet for Afrika på Facebook om det avlyste webinaret de skulle arrangere sammen med YATA Oslo en organisasjon for studenter, kadetter og unge yrkesaktive.

– Vi ser svært alvorlig på at det rettes trusler mot meningsmotstandere. Det er svært beklagelig at Fellesrådet for Afrika har måttet avlyse en planlagt debatt grunnet trusler mot innledere og arrangør. Arrangementene er en svært viktig arena for saklig og innsiktsfull debatt om Afrika og jeg har selv satt stor pris på disse debattene, sier statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet.

Han sier til Bistandsaktuelt at Utenriksdepartementet er ikke kjent med innholdet i truslene eller hvem som har framsatt dem og er i kontakt med Fellesrådet for Afrika for å mer informasjon.

– Alvorlige trusler som fremsettes på sosial media bør vurderes anmeldt til politiet. Saken illustrerer imidlertid behovet for å fortsatt ta opp bekymringer for ytringsfrihet og retorikk med etiopiske myndigheter, sier Frølich Holte.

Omstridt kraftprosjekt

Arrangementet skulle diskutere vannkraftutbyggingen Grand Ethiopian Renaissance Dam i Etiopia som bygges på Blånilen. Utbyggingen har vært kontroversiell og har skapt diplomatiske spenninger mellom Etiopia, Sudan og Egypt. Også andre land i regionen er blitt trukket inn i striden.

Innlederne skulle være senioranalytiker Rashid Abdi ved Horn of Africa Crisis Group, professor Kjetil Tronvoll ved Bjørknes høyskole og Adel El-Adawy, direktør ved Cairo Center for African Studies.

Både Rashid Abdi og Tronvoll fikk direkte trusler på e-post og twitter. På twitter og facebook kom det «massive» angrep mot alle innlederne med svært grove påstander, samt mot Fellesrådet som organisasjon. Rashid Abdi, som bor i Nairobi, er den som følte seg mest direkte truet.

– Trusler har jeg måtte leve med i alle år. I 25 år fikk jeg trusler fra folk tilknyttet Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) og andre. Men det er blitt mer intenst med framveksten av sosiale medier, sier Tronvoll til Bistandsaktuelt.

«Joda, det er en betent utenrikspolitisk disputt mellom Etiopia på den ene siden og Egypt/Sudan på den andre ved kontroll av vannet i Nilen. Men, er den så viktig at det skulle føre til drapstrusler og andre anklager mot innlederne?» spør Tronvoll i et innlegg på gruppen Afrika-interesserte på Facebook.

Da han som forsker var observatør under det omstridte valget i Tigray-provinsen i Etiopia i september i fjor ble han utsatt for både trusler og en hatkampanjer. Da krigen om Tigray begynte i november økte presset.

Hatytringer

Fellesrådet arrangerte et møte om konflikten i Tigray før jul. For å vise bredden i det som skjer i Tigray hadde de et panel på hele seks ulike deltakere. I forkant av dette arrangementet fikk organisasjonen kritikk og tilbakemeldinger på at arrangementet ikke var nyansert nok. Under selve paneldebatten opplevde paneldeltakerne tydelige hatytringer i chat feltet, noe som førte til at denne måtte stenges.

– Vi opplever rommet for å diskutere konflikten er svært begrenset. Man blir enten tatt til inntekt for å støtte den sittende regjeringen eller for å være tilhenger av TPLF. Det er synd, da konstruktive nyanser hva gjelder det som skjer i Tigray ikke kommer frem, sier Nereid.

Tronvoll mener at de som har kommet med truslene er etiopiske nasjonalister og amhara aktivister.

– I Etiopia i dag er det krig og en av verdens største pågående humanitære katastrofer i Tigray, hvor flere hundretusen mennesker er på randen av sultedød. Alle som prøver å analysere eller nyansere dette bilde, blir sett på som fiender av den sittende regjering, og statsminister og Nobel fredsprisvinner Abiy Ahmed, sier Tronvoll.

Bistandsaktuelt har tidligere omtalt dødstrusler rettet mot den norske Etiopia-forskeren, som blant annet har forskningssamarbeide med både tigrayiske og andre etiopiske forskningsmiljløer. Før jul ble både han og andre forskere dessuten direkte truet av sjefen for etterretningstjenesten i Etiopia.

– Tirsdag sendte Abiy Ahmed ut en uttalelse hvor han oppfordret sine tilhengere i landet og i diasporaen til å slå tilbake mot alle som kritiserer landet og hans regjering, sier Tronvoll.

Sak for UD?

Han mener dette er en sak Utenriksdepartementet må ta tak i.

– Dette må være UDs anliggende når en fremmed makt truer norske borgere direkte og forsøker å undergrave ytringsfriheten i Norge, sier Tronvoll.

På facebook skriver han: «At aktivister oppmuntret av regjeringen i et av Norges samarbeidslands greier å begrense ytringsfriheten her i landet – er bemerkelsesverdig. Jeg håper at UD og Justisdepartementet vil ta i denne problemstillingen med det alvor det forlanger.»

Fellesrådet har siden oktober i fjor hatt en dialog med UD om truslene og hatytringene.

– Det er viktig at UD følger med på saken, sier Nereid.

Det er ikke første gang Etiopia-arrangementer skaper konfrontasjoner. I mars 2018 ble en filmvisning under en kvinnefestival i Bergen forsøkt stanset av norsketiopiske demonstranter og politiet ble tilkalt. Filmen handlet om en årlig kvinnefest i Tigray i det nordlige Etiopia.

UD skriver i en kommentar til Bistandsaktuelt at ytringsfrihet har høy prioritet i Norges internasjonale innsats for menneskerettigheter og demokrati: “I forbindelse med konflikten i Tigray har vi dessverre sett at meningsmotstandere møtes med trusler og at ytringsfrihet begrenses på andre måter gjennom arrestasjon, utvisning eller trakassering av journalister og analytikere. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har gitt utrykk for bekymring for hatspråk og tatt opp respekt for menneskerettighetene.”

UD understreker at ambassaden i Addis Abeba har tatt opp bekymringer for ytringsfrihetens vilkår, mediefrihet og akademiske frihet med etiopiske myndigheter.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *