,

ዋዕላ ሱዳን፣ ግብጺን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ

ጽባሕ ሰንበት (10.01.2001 GC) ሱዳን፣ ግብጺን ኢትዮጵያን ህዳሴ ግድብ አመልኪተን ክዝትያ እዬን።

አብዚ ሰሙን ሱዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ጠንካራ ቅዋማ ክትገልጽ ጸኒሓ እላ።

በሶኒ ናይ ሰለስቲአን ሀገራት ሚንስትራት ሀፍቲ ማይን ቴክኒካል መራሕትን ክመያየጡ ብውድብ ሕቡራት አፍሪካ (ኤዩ) አብ ዝተዳለወ መድረኽ፣ “ኤዩ ብቅጥዒ ናይ ምምራሕ ዓቅሚ ስለዘይብሉ፣ አብቲ መድረኽ አይሳተፍን” ኢላ ነጺጋቶ ነይራ።

ጎን ንጎኒ ድማ ብጉልበት አብ ዝተቆጻጸረቶ መሬት አልፋሽቃ አራጢጣ ኮፍ ኢላ፣ “ዶብና ንጠርረሉ እዋን ሕዚ እዩ” እንዳበለት ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቅጢ ክትገብር ቀንያ አላ።

ኤርትራ አብ ዘየእታው አትያ ንሱዳን ክትወግእ ከምዝጸነሐት ንማሕበረሰብ ዓለም ፍለጡለይ ክትብል አውን ቀንያ አላ።

በዚ ዝተለዓለ ሻዕቢያ ብአደባባይ ፈኸረ ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ሰራዊቱ አጓዓዒዙ ቦታ-ቦታ ከምዘትሐዘን፣ አብ ዝኾነ እዋን አድላይ ስጉምቲ ክወስድ ከምዝኽእልን አፍሊጡ አሎ።

ካብኡ ሓሊፉ ሻዕቢያ “ምስ ግብጺ ሸሪኾም ህዳሴ ግድብ ተሀኒጹ ከይውዳእ ዕንቅፋት ንዝኾኑ ዘለዉ ሓይሊታት ምስ ኢትዮጵያ ብምሕባር ስጉምቲ ክንወስደሉ ኢና” ብምባል አሰላልፋኡ አንጻር ግብጺ ምዃኑ ብዕሊ ገሊጹ አሎ።

ግብጺ፣ ሱዳንን ፈተውተን አዕራብ ሀገራትን ብሓደ ገጽ፤ ኤርትራ፣ ኢዮጵያን ኢመሬትን ብኻሊእ ገጽ ናብ ሓያል ኲናት የምርሓ ከምዘለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ዜናታት ንምረዳእ ተኻኢሉ አሎ።

ሰለስቲአን ሀገራት ጽባሕ ዝገብርኦ ድርድር ነቲ ዘሎ ውጥረት ከየፈንድኦ ተሰጊኡ አሎ።

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *