, ,

ውዕሎ ሱዳን፣ ግብጺን ኢትዮጵያን ውጽኢት አልቦ ኮይኑ ተዛዚሙ

ውዕሎ ሱዳን፣ ግብጺን ኢትዮጵያን ውጽኢት አልቦ ኮይኑ ተዛዚሙ አሎ።

ካብዝተፈላለያ ሚድያታት ብኢንግሊዝኛ ዝተጠመረት ነዛ ዜና አንብቢኩም ስርሒት ሱዳን ታይ ከምዝኾነ አስተውዕሉላ።

ኢትዮጵያ ብሶኒ አብ ዘዳለወቶን ብውድብ ሕቡራት አፍሪካ (AU) ዝተዋደደን ዋዕላ ሚንስቴራትን በዓል ሞያታትን አይሳተፍን ኢላ ዓንቂፋ ጸኒሓስ፣ ትማሊ ብውልቀ ምስ ኤዩ ተራኺባ ዘትያ። “ብሉጽ ግደ ክትጻወቲ አለኪ፣ ሙሉእ መፍትሒ ካባኺ ኢና ንጽበ” ዝብል ሓሳብ እያ ሒዛ ቀሪባ ነይራ።

አብ ናይ ሎማዓንቲ ልዝብ በዚ ሓሳብ ኢትዮጵያ ትኹን ዋላ ግብጺ ክስማዕምዓ ከምዘይኽእላ ሱዳን አጸቢቃ ትፈልጥ እያ። ምኽንያቱ ወሰንቲን ወነንቲን እቲ ሀፍቲ ማይ ንሕና እምበር ካሊእ ስለዘይኾነ ካልኦት ዘምጽእዎ መፍትሒ አይንቅበልን ከምዝብላ ፍሉጥ እዩ። ዳርጋ ሉአላዊነትካ ገፊፍካ ምሀብ እዩ። ብፍላይ ንኢትዮጵያ ድማ ትማሊ ምስ አሜሪካን ዓለም ባንክን ዝተፈጸመ ስሕተት ምድጋም ክኸውን እዩ።

ክልትኤን ሀገራት እዚ ዘይሕሰብ እዩ ምስበላ ድማ፣ ሱዳን ትርጉም አብ ዘይብሉ ዋዕላታት ሸኾርተት እንዳበልኩ ናይ ምንባር ዓቅሊ የብለይን ዝብል ጥንክር ዝበለ ቅዋም አንጸባሪቃ አላ። ውጻእ አይትበሎ ከምዝወጽእ ግበሮ ድዩ ዝብሀል?

ጸወታ ሱዳን ብሓጺሩ ክንግምገም ከለና “እቲ ተፈጢሩ ዘሎ አጋጣሚ ምጥቃም ይሕሸኒ፣ ክጽቀጥ እየ” ማለታ ይመስል።

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *